Upadłość krok po kroku

Konsultacja

Konsultacja z prawnikiem w celu przybliżenia procesu upadłości konsumenckiej oraz wyjaśnienia zagadnień z zakresu ustawy o upadłości konsumenckiej, oszacowanie szans i możliwych wariantów w jakich będzie prowadzone postępowanie, przygotowanie wymaganej dokumentacji do wniosku oraz pomoc w wyszukaniu wierzycieli ze wskazaniem na wierzycieli pierwotnych oraz wtórnych.

Wniosek

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z wymogami formalnymi, ujęciem pozytywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości, wskazaniem względów słuszności oraz humanitarnych – od właściwie sporządzonego wniosku zależy czy sędzia zgodzi się umorzyć nasze zobowiązania.

Postanowienie-plan spłaty

Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty, warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty lub ustaleniu planu spłaty – w ostatnim przypadku sąd ustala plan spłaty w miesięcznych transzach na okres od 12 do 84 miesięcy w zależności od ilości spłaty wierzycieli po likwidacji majątku oraz stopnia zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności (plan spłaty pomniejszony jest o ilość miesięcy od ogłoszenia upadłości do postanowienia o planie spłaty, a po zrealizowaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania zostają umorzone.

Ogłoszenie upadłości

Sąd ogłasza upadłość oraz wyznacza syndyka masy upadłości, który po ogłoszeniu upadłości niezwłocznie przystępuje do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości, następnie zostaje przeprowadzona likwidacja majątku, a na końcu syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli

Potwierdzenie umorzenia

W przypadku umorzenia zobowiązań bez planu spłaty można wystąpić do sądu o potwierdzenie umorzenia zobowiązań, w przypadku ustalenia planu spłaty można wystąpić o potwierdzenie umorzenia zobowiązań po zrealizowaniu planu spłaty, natomiast przy warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty można wystąpić do sądu o potwierdzenie umorzenia zobowiązań po 5 latach od wydania przedmiotowego postanowienia.

Masz długi? Zadzwoń już dziś po bezpłątne informacje.