PĘTLA ZADŁUŻENIA ZACISKA CI SIĘ NA SZYI? PRZETNIJ LINĘ! SKORZYSTAJ Z INSTYTUCJI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ I POŻEGNAJ SIĘ Z DŁUGAMI ORAZ TELEFONAMI Z WINDYKACJI!

bankrucik.pl

W związku z nowelizacją Prawa Upadłościowego z 24 marca 2020 roku, ogłosić upadłość i jednocześnie umorzyć zobowiązania może:

  • dłużnik nieposiadający majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
  • dłużnik, który doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek niedbalstwa lub umyślnego działania.
  • dłużnik, który tymczasowo jest niewypłacalny.
  • dłużnik wobec którego prowadzono wcześniej postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Biorąc pod uwagę dość częste zmiany przepisów prawnych, nie warto czekać na zmianę obecnie obowiązujących warunków ogłoszenia upadłości. Szansa na zaczęcie wszystkiego od nowa, czyli oddłużenie, może już się nie powtórzyć w tak korzystnej formie jak aktualnie!

0 +
Zadowolonych klientów
0 +
Ogłoszonych upadłości
0 +
Lat doświadczenia
0 %
Skuteczności w upadłości
bankrucik.pl

PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ UMORZENIU PODLEGAJĄ:

kredyty gotówkowe, samochodowe i hipoteczne

karty kredytowe i inne zobowiązania bankowe

wierzytelności wynikające z tytułu kar umownych

pożyczki pozabankowe, rachunki za prąd, telefon itp.

zobowiązania publiczno-prawne (długi w Urzędzie Skarbowym, ZUS itp.)

niezapłacone czynsze lokalowe, opłaty, abonamenty, rachunki.

OSOBA FIZYCZNA – nieprowadząca działalności gospodarczej

Z instytucji upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekraczają trzy miesiące.

 OSOBA FIZYCZNA – prowadząca obecnie lub wcześniej działalność gospodarczą

Prowadziłeś lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę osobową i popadłeś w długi np. na skutek pandemii COVID-19 bądź z innej przyczyny? Pomożemy zacząć wszystko od nowa, bez zadłużeń, bez stresu i bez ciągłych połączeń z firm windykacyjnych.  Pamiętaj że po umorzeniu długów możesz rozpocząć na nowo swoją działalność gospodarczą.

Z instytucji upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba fizyczna wykreślona z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub KRS już następnego dnia po wykreśleniu – szacowany czas wykreślenia z rejestru CEiDG wynosi do dwóch dni, natomiast z KRS nawet do 2 miesięcy.

 PREZES ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z DŁUGAMI

Nic nie stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, który popadł w stan niewypłacalności przez długi spółki, zgodnie z art. 299 par. 1 KSH (odpowiedzialność zarządu spółki kapitałowej po umorzonej egzekucji komorniczej), lub jeśli członek zarządu np. Prezes popadł w zadłużenie z powodów osobistych, bez względu na okoliczności.

Postępowanie upadłościowe w trybie uproszczonym, które sąd prowadzi w większości przypadków, trwa od 6-8 miesięcy. Procedura upadłości zaczyna się od zebrania danych dotyczących wszystkich wierzycieli, a następnie następuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po złożeniu wniosku Sąd bada pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości, a w przypadku pozytywnej decyzji kończy na wydaniu postanowienia o:

  • ustaleniu planu spłaty z umorzeniem pozostałej wysokości zobowiązań.
  • umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.
  • warunkowym umorzeniu zobowiązań bez planu spłaty.

Plan spłaty jest ustalany od 12 do 84 miesięcy, a wysokość miesięcznych płatności nie jest określana na podstawie kwoty zobowiązań. Sąd bada możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe. Na tej podstawie Sąd dostosowuje na tej podstawie miesięczne płatności do możliwości, a pozostałe zobowiązania umarza po wykonaniu planu spłaty.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką? Gromadzone na przestrzeni lat dane pokazują, że zdecydowanie warto. Notowany jest wzrost ogłaszanych upadłości.

2019 – upadłość konsumencką w trakcie pełnego roku ogłosiło 7944 osób

2020 – upadłość konsumencką w trakcie pełnego roku ogłosiło 13 092

2021 – upadłość konsumencką ogłosiło do czerwca aż 9067!

Wpadając w spirale kredytową z różnych przyczyn, często niezależnych od nas po jakimś czasie znajdujemy się w sytuacji, gdzie banki i firmy windykacyjne żądają spłaty zobowiązań w całości jednorazowo, lub proponują raty większe niż nasz miesięczny dochód, natomiast długi stale się powiększają o odsetki oraz koszty egzekucji, przechodząc od jednego do drugiego komornika – czy to brzmi znajomo? Stając pod murem w sytuacji bez wyjścia okazuje się, że jest światełko w tunelu, które może nagle odmienić nasze życie o 180 stopni, a tym światełkiem w tunelu jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która doprowadzi do umorzenia naszych zadłużeń lub ustalenia planu spłaty na określony czas i umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Nasi specjaliści są dostępni od godziny 8-18 w dni powszednie pod numerem 22 100 61 61.

Zadzwoń, umów się na konsultacje i zmień swoje życie!